Pdia4 regulates β‐cell pathogenesis in diabetes: molecular mechanism and targeted therapy


Kuo Tien‐Fen, Hsu Shuo‐Wen, Huang Shou‐Hsien, Chang Cicero Lee‐Tian, Feng Ching‐Shan, Huang Ming‐Guang, Chen Tzung‐Yan, Yang Meng‐Ting, Jiang Si‐Tse, Wen Tuan‐Nan, Yang Chun‐Yen, Huang Chung‐Yu, Kao Shu‐Huei, Tsai Keng‐Chang, Yang Greta, Yang Wen‐Chin (2021) Pdia4 regulates β‐cell pathogenesis in diabetes: molecular mechanism and targeted therapy EMBO Molecular Medicine, 13(10), e11668

電話:+886-2- 2651-5910 傳真:+886-2-2651-5600

地址:台北市南港區115研究院路二段128號 中央研究院農業生物科技研究中心